Resources » Publications and Reports

CAG Report on the Financial and Compliance Audit FY ended 30 June,2023

Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kuhusu Ukaguzi wa Fedha na Uzingatiaji Kwa Mwaka wa Fedha  uliyomalizika Tarehe 30 Juni,2023

Downloads File: