Support to National Forest and Beekeeping Programme, NFBKP II

The government of Tanzania reformulated its forest policy in 1998, while the supporting laws were endorsed in 2002 and 2004. In addition to this, the government prepared a National Forest and Beekeeping Programme…

Soma Zaidi

Tanzania Forest Reserves

Protected areas in Tanzania are extremely varied, ranging from sea habitats over grasslands to the top of the Kilimanjaro, the tallest mountain in Africa. About a third of the country's total area is protected…

Soma Zaidi

Tanzania Nature Reserves

Distributed in the heart and Eastern Arc of Tanzania,the Tanzania Nature Reserves are award-winning mix of nature conservation, rich in forest and wildlife biodiversity harboring most of the endemic species.

Soma Zaidi

Mizinga ya Nyuki

Utengenezaji wa mizinga lazima uzingatie vipimo thabiti vya mchi. Mchi lazima uwe na upana wa milimita 32 ili kuwezesha nyuki kujenga masega ambayo yatakuwa na mm 32 au 33 kutoka katikati ya sega moja hadi katikati…

Soma Zaidi

Majina ya Waliopata Idhini ya Kuvuna Miti Katika Mashamba Ya Wakala kwa Mwaka 2014/2015

Wakala wa huduma za misitu Tanzania (TFS) imetoa idhini kwa waombaji wafuatao kuweza kupata mgao wa miti katika baadhi ya mashamba ambayo yanamilikiwa na wakala kwa mwaka 2014/2015

Soma Zaidi