Uuzaji kwa Njia ya Mnada wa Magogo Yaliyokamatwa na Kutaifishwa Nyanda za Juu Kusini

Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS) unatarajia kuuza magogo ya miti ambayo yalivunwa kinyume cha sheria ya misitu. Magogo ya Mkulungu (Pterocarpus tinctorius) yana jumla ya meta za ujazo 912.13 na magogo ya…

Soma Zaidi

Application Form FITI 2016-17

Application Form FITI 2016-17

Soma Zaidi

Fomu ya Maombi ya Uvunaji Miti Kibiashara 2016

Fomu hii ya maombi imendaliwa kwa kuzingatia Kanuni Namba 53 ya Kanuni za Misitu, 2004; Tangazo la Serikali Na. 69 la tarehe 9/06/2006 na Tangazo Na. 324 la tarehe 14/08/2016)

Soma Zaidi

Taarifa kwa Umma ya kuzingatia Taratibu za Biashara ya Mazao ya Misitu

Taarifa kwa Umma ya kuzingatia Taratibu za Biashara ya Mazao ya Misitu

Soma Zaidi

Tangazo la Mafunzo ya Muda Mfupi - Olmotonyi

Tangazo la Mafunzo ya Muda Mfupi - Olmotonyi

Soma Zaidi

Majina ya Wadau Waliopata Idhini ya Kuvuna Miti Katika Mashamba Ya Wakala kwa Mwaka 2015/2016

Wakala wa huduma za misitu Tanzania (TFS) imetoa idhini kwa waombaji wafuatao kuweza kupata mgao wa miti katika baadhi ya mashamba ambayo yanamilikiwa na wakala kwa mwaka 2015/2016

Soma Zaidi