Publications and Reports

Tanzania Forest Reserves

Protected areas in Tanzania are extremely varied, ranging from sea habitats over grasslands to the top of the Kilimanjaro, the tallest mountain in Africa. About a third of the country's total area is protected…

Read More

Forest Brochure

Forest Brochure

Read More

Tanzania Nature Reserves

Distributed in the heart and Eastern Arc of Tanzania,the Tanzania Nature Reserves are award-winning mix of nature conservation, rich in forest and wildlife biodiversity harboring most of the endemic species.

Read More

Mizinga ya Nyuki

Utengenezaji wa mizinga lazima uzingatie vipimo thabiti vya mchi. Mchi lazima uwe na upana wa milimita 32 ili kuwezesha nyuki kujenga masega ambayo yatakuwa na mm 32 au 33 kutoka katikati ya sega moja hadi katikati…

Read More

Majina ya Waliopata Idhini ya Kuvuna Miti Katika Mashamba Ya Wakala kwa Mwaka 2014/2015

Wakala wa huduma za misitu Tanzania (TFS) imetoa idhini kwa waombaji wafuatao kuweza kupata mgao wa miti katika baadhi ya mashamba ambayo yanamilikiwa na wakala kwa mwaka 2014/2015

Read More

Hotuba ya Bajeti ya Waziri ya Maliasili na Utalii kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015

Hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Lazaro Samuel Nyalandu (Mb), Akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi Kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015

Read More