Publications

In 2001, the Forestry and Beekeeping Division (FBD) published the first edition of the green booklet called Community Based Forest Management Guidelines. Since that time, there have been two important developments. Firstly, the Forest Act was passed in 2002 and came into effect from 2004 with the publication of regulations. Secondly, implementation of Participatory Forest Management…

Read More

Distributed in the heart and Eastern Arc of Tanzania,the Tanzania Nature Reserves are award-winning mix of nature conservation, rich in forest and wildlife biodiversity harboring most of the endemic species.

Read More

Firewise Manual...

Read More

Fomu ya maombi ya uvunaji miti kibiashara kutoka katika mashamba yetu ya miti.

Read More

Utengenezaji wa mizinga lazima uzingatie vipimo thabiti vya mchi. Mchi lazima uwe na upana wa milimita 32 ili kuwezesha nyuki kujenga masega ambayo yatakuwa na mm 32 au 33 kutoka katikati ya sega moja hadi katikati ya sega linguine jirani au linalopakana nalo.

Read More