Publications

Distributed in the heart and Eastern Arc of Tanzania,the Tanzania Nature Reserves are award-winning mix of nature conservation, rich in forest and wildlife biodiversity harboring most of the endemic species.

Read More

Firewise Manual...

Read More

Fomu ya maombi ya uvunaji miti kibiashara kutoka katika mashamba yetu ya miti.

Read More

Utengenezaji wa mizinga lazima uzingatie vipimo thabiti vya mchi. Mchi lazima uwe na upana wa milimita 32 ili kuwezesha nyuki kujenga masega ambayo yatakuwa na mm 32 au 33 kutoka katikati ya sega moja hadi katikati ya sega linguine jirani au linalopakana nalo.

Read More

Hotuba ya Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Lazaro Samuel Nyalandu (Mb), Akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi Kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015

Read More