Downloads

Fomu ya Maombi ya Uvunaji Miti Kibiashara 2016

Fomu hii ya maombi imendaliwa kwa kuzingatia Kanuni Namba 53 ya Kanuni za Misitu, 2004; Tangazo la Serikali Na. 69 la tarehe 9/06/2006 na Tangazo Na. 324 la tarehe 14/08/2016)

Read More

Taarifa kwa Umma ya kuzingatia Taratibu za Biashara ya Mazao ya Misitu

Taarifa kwa Umma ya kuzingatia Taratibu za Biashara ya Mazao ya Misitu

Read More

Tangazo la Mafunzo ya Muda Mfupi - Olmotonyi

Tangazo la Mafunzo ya Muda Mfupi - Olmotonyi

Read More

Majina ya Wadau Waliopata Idhini ya Kuvuna Miti Katika Mashamba Ya Wakala kwa Mwaka 2015/2016

Wakala wa huduma za misitu Tanzania (TFS) imetoa idhini kwa waombaji wafuatao kuweza kupata mgao wa miti katika baadhi ya mashamba ambayo yanamilikiwa na wakala kwa mwaka 2015/2016

Read More

GN 433 Mpya ya 2014

GN 433 Mpya ya 2014

Read More

Tangazo-FITI

Mkuu wa Chuo cha Viwanda vya Misitu (FITI) - Moshi anatangaza nafasi za kujiunga na mafunzo vya Viwanda vya Misitu kwa mwaka wa masomo 2015/2016. Wizara itagharamia ada ya mafunzo kwa waombaji wachache na wengi…

Read More

Application Form FITI-2015/16

APPLICATION-FORM-FITI-2015-2016

Read More

Export Approval Form

Export Approval Form

Read More