Downloads

Export Approval Form

Export Approval Form

Read More

Firewise Manual

Firewise Manual

Read More

CBM Guidelines Book

In 2001, the Forestry and Beekeeping Division (FBD) published the first edition of the green booklet called Community Based Forest Management Guidelines.  Since that time, there have been two important developments.…

Read More

Fomu ya Maombi ya Mashamba - Jan,2015

Fomu ya maombi ya uvunaji miti kibiashara kutoka katika mashamba yetu ya miti.

Read More

Tangazo la Mnada wa Miti ya Misaji, Agosti 2014

Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS) unatarajia kuuza miti aina ya misaji katika mashamba ya Miti ya Mtibwa, Rondo na Longuza siku ya tarehe 25/08/2014 kuanzia saa tatu kamili asubuhi. Mchanganuo wa mnada huo…

Read More

Majina ya Waliopata Idhini ya Kuvuna Miti Katika Mashamba Ya Wakala kwa Mwaka 2014/2015

Wakala wa huduma za misitu Tanzania (TFS) imetoa idhini kwa waombaji wafuatao kuweza kupata mgao wa miti katika baadhi ya mashamba ambayo yanamilikiwa na wakala kwa mwaka 2014/2015

Read More

Fomu ya Maombi ya Kuvuna Miti Kibiashara

Fomu ya maombi imendaliwa kwa kuzingatia Kanuni Namba 3 ya Kanuni za Misitu, 2004; Tangazo la Serikali Na. 69 la tarehe 9/06/2006 na Tangazo Na. 433 la tarehe 29/11/2013)

Read More

Fomu ya Maombi ya Kuvuna Miti Kibiashara Katika Mashamba ya Miti

Fomu ya Maombi ya Kuvuna Miti Kibiashara Katika Mashamba ya Miti

Read More